Dybt forløsende traumebehandling

Behandlinger der forløser både kropslige og psykiske stress symptomer på én gang

Traumer er kort sagt en helt almindelig reaktion på ualmindelige hændelser – traumebehandling gør noget ved det, så det unormale ikke bliver normaltDorthe Broeng

Vi oplever alle stressede situationer, som ofte kommer til at afgøre hvordan vi oplever verden og hvordan vi møder os selv og vores omgivelser.

Nogle af de oplevelser er traumatiske og sætter dybe spor, ofte meget tidligt i livet.  En opvækst med alkohol, vold, misbrug, mobning, og overgreb eller tab af vigtig relationer, gør “små forsvarsløse mennesker” overlever ved hjælp af simple strategier.

Strategier kan fx. være en overdreven udviklet evne til at mærke stemninger, så en given ubehagelig situation kan spottes og måske undgåes – man bliver en “spotter”.

Anden strategi kan være undgåelse af og mærke sig selv, her fortrænges følelser og kropsfornemmelser, for at kunne overleve det ubærlige.

Masser af gode strategier på det tidspunkt designet til at overleve som “små mennesker”,  desværre ikke hensigtsmæssige strategier til at møde en voksen verden.

Livsvilkår som skilsmisse, tab af vigtige relationer/arbejde, livstruende sygdomme, svigt, ulykker, chok, vold, mobning, trusler, overgreb og lignende kan også efterlade dybe spor, hvis ikke vi rummes og dermed tømmes igen og igen undervejs.

Dette kan medføre, at vores nervebanesystem går i permanent alarmberedskab. Et nervebanesystem i konstant alarmberedskab svækkes over tid, hvilket ofte fører til sygdom. Uforløste chok og traumatiske hændelser kan bl.a. forårsage PTSD, depression og flere former for angst.

Det er således ofte fortrængte og uforløste hændelser, som gør livet svært for os. Vi kan få svært ved at opleve situationer som de reelt er og i stedet misforstår og misfarver vi situationen, da vi oplever gennem farvede “briller”, hvilket medfører frustrationer, manglende energi, tristhed og andre stresssymptomer.

En behandling indeholder et mix af:

1. Samtale

Behandlingen følges hele tiden op med at skabe forståelse og mening af det som er sket.

Ofte starter en traumebehandling med en livslinje lavet på tavle som skaber overblik og forståelse for, hvorfor det er som det er. Der rundes altid af med at skabe ro i kroppen og sindet med en kropslig forankring og en dialog hvor der skabes forståelse og mening med eventuelle reaktioner på behandlingen.

2. Lysbehandling

Farvet lys (auriculoterapi) på øret anvendes til behandling af amygdala (kamp/flugt) centret i hjernen, samtidig med der holdes fokus på erindringer kognitivt og kropsligt. Hændelser lagres energetisk, kropsligt og mentalt. Ved at bringe lys på alle tre områder samtidigt, opstår der en unik forløsning.

3. TFT – tanke felt terapi

Tankefeltterapi sætter turbo på kroppens unikke evne til at kurere sig selv.

Tanke felt terapi er kort fortalt en banketeknik udført på bestemte punkter på kroppens meridianbaner, samtidig med en særlig opmærksomhed på kroppens oplevelser og følelser forbundet hermed. Der benyttes en SUD skala fra 0-10 igennem hele behandlingen, for at tydeliggøre graden af oplevelsens styrke under og efter forløbet.

Når den/de ubehagelige følelser og kropsfornemmelser i kroppen mindskes eller helt fjernes, bliver du igen i stand til at tænke på oplevelserne uden gener. (Se mere under fanen TFT)

4. Biodynamic Stilness Touch, er den sidste ”gren” indenfor Kranio sakralterapien, som indebærer en nærværende indre kontakt via rolig berøring langs meridianbanerne. Herigennem genetableres flow/bevægelse i krop og sjæl, så den du er, når du er i balance  – får plads.


Jeg vil gerne høre mere om 3-i-1 Dybt forløsende traumebehandling

Jeg vil rigtig gerne høre fra dig.

Kontakt mig her eller ring til mig 2859 1875, hvis du har nogle spørgsmål.

reCAPTCHA is required.

Jeg benytter forskellige terapeutiske retninger og metoder – tilpasset dig og dit forløb

Narrativ terapi

Hvilken historie bærer du med dig?

Hvordan påvirker den dig og andre?

Hvordan vil du gerne have din historie lyder?

Oplevelsesorienteret terapi & Inside dialog

Hvordan kommunikerer du med dig selv og andre?

Bliver du nemt misforstået? Får du sagt det du gerne vil?

Få nye færdigheder som gør du kan få sagt det, som ellers kan være svært?

Systemisk terapi/tænkning

Alle mennesker som du omgås, påvirker dig i mere eller mindre grad, og du dem.

Hvis du oplever anspændte situationer dagligt, på arbejde, i dit forhold eller i din nære familie – så stresser du dybest set dit nervesystem dagligt. Dette kaldes socialt stress og har vist sig at være den værste stress af alle.

Få mere lys og klarhed omkring disse daglige påvirkninger for at skabe mening og forståelse, således der bliver plads til mere liv og glæde.

Mindfulness

Jeg har altid opmærksomhed på jeres krops reaktioner, da krop og psyke hænger sammen.

Derfor kan små øvelser i at lære at udvide evnen til at håndtere/rumme svære kropfornemmelser og følelser, være en del af behandlingen, når det opstår.

Mindfulness er en anerkendende og udømmende bevidstliggørelse af hverdagens tanker, handlinger og følelser.

TFT / Tankefeltterapi 

– er en veldokumenteret og unik behandlingsform, som effektivt fjerner følelsesmæssig ubehag, herunder forskellige psykiske lidelser. Behandlingstiden er kort og har en succesrate på 90%

Behandlingen har vist gode resultater ved bl.a.:

Angst; social angst, eksamens- præstationsangst, panikangst, generaliseret angst. Depression, stress, traumer herunder PTSD, tvangstanker og tvangshandlinger/OCD, jetlag og fobier.

Følelser som mindreværd, usikkerhed, ensomhed, kærestesorg, sorg, skyld, skam, flovhed, vrede og frustration fjernes, i takt med, at der bliver mere plads til at mærke glæde og overskud.