Persondatapolitik

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra Dorthe Broeng Mental Sundhed, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Dorthe Broeng Mental Sundhed indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger min hjemmeside
  • Tilmelder dig mit nyhedsbrev
  • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Bestiller attitudekort eller plakater.

Ved bestilling af attitudekort eller plakater forbeholder jeg mig retten til at kontakte dig, med henblik på afklaring af, hvorfor du fandt det relevant for dig.

I forbindelse med behandling og samtaler beder jeg dig underskrive en samtykke erklæring, så jeg lovligt kan journalisere og opbevare dine kontaktinfo,  hvis jeg får brug for at kontakte dig.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.dorthebroeng.com er Dorthe Broeng, Karsevej 6, 7100 Vejle.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg  for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på min hjemmeside, har givet mig dit samtykke hertil, bruger jeg din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos Simply, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter mine instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til dorthebroeng@gmail.com.

Cookies


Jeg vil gerne høre mere om behandlingen af mine persondata

Kontakt mig her, hvis du har nogle spørgsmål.

reCAPTCHA is required.